Rıza ÖZTÜRKByRIZa at rzaozturk.Net

YANGIN SİGORTASI

KONUT SİGORTALARI

Birikimlerinizle oluşturduğunuz yuvanızı sizin kadar düşünen bir sigorta hoş olmaz mıydı? Olabilecek bir hasardan sonra kaybınız karşılanabileceğini bilmek ne huzurlu olurdu değil mi! Artık konutlarınız tek poliçe ile yangın, yıldırım, infilak, sel-su baskını, fırtına, hırsızlık, tesisatlarınızın evinize verebileceği zararlar, yer kayması, kar ağırlığı, kötü niyetli hareketler, terör gibi durumlardan doğacak zararlara karşı teminat altına alınmaktadır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

Risk altında mıyız demeyin! 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında bağımsız tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler Zorunlu Deprem Sigortası’na tabidir. Bu sigorta ile deprem, yangın, infilak ve yer kayması dahil sigortalı binalarda meydana gelebilecek maddi zararlar sigorta bedeline kadar

DASK

(Doğal Afet Sigortaları Kurumu) tarafından teminat altına alınmaktadır.

İŞYERİ SİGORTALARI

Onca emek vererek açtığınız işyerinizi, itinayla seçilen mobilyaları, yapılan masrafları ve tadilatları pek çok masraf ederek kurduğunuz bu ortamı güvence altına almak istemez misiniz? İşyerinizi ve içinde bulunan her türlü emtia, demirbaş, makine, kasa gibi muhteviyatları yangın, yıldırım, infilak, kargaşalık, kötü niyetli hareketler, terör ve hırsızlık rizikolarının gerçekleşmesinden doğacak hasarları teminat altına alır. Ayrıca isteğe bağlı olarak; kiracının veya mal sahibinin kira kaybı, geçici işyeri masrafları, iş durması, enkaz kaldırma masrafları, cam kırılması, ferdi kaza, emniyeti suiistimal gibi teminatlarda sigorta kapsamındadır.

Akaryakıt Paket;

Yüklü yatırımlarla kurulan, 24 saat aralıksız çalışan istasyonlarımızı binalarından alt yapılarına, demirbaşlarından makinelerine kadar karşılaşabileceğiniz bütün risklere karşı akaryakıt paket sigortası ile teminat altına alınmaktadır. Bu teminatlar; yangın, cam kırılması, işletmede çalışanların para ile ölçülebilen değerlere verebilecekleri zarar olarak adlandırılan emniyeti suiistimal, işletme faaliyetleri nedeni ile üçüncü şahısların can ve mallarına verebilecek zarar olarak adlandırılan üçüncü şahıs sorumluluk, makine kırılması, elektronik cihazlar, iş durma, yer altı tank ve tesisatın delinmesi sonucu mal gibi durumlar sıralanabilir.

Eczane Paket;

Eczanenizde bulunan ilaç ve kozmetik ürünler dışında; tıbbi cihazlar, özel dekorasyonunuz, bilgisayar, yazar kasa gibi işyerinizde bulunan her türlü muhteviyatlarınızı yangın, hırsızlık, doğal afetler karşı güvence altına alır. Ayrıca kira kaybı, hava ve kara taşıtları çarpması, kötü niyetli hareketler-terör, tesisattan kaynaklı hasarlar ve bu sebeplerden dolayı olabilecek kayıplarınızda eczane paket sigortası ile güvence altına alınmaktadır.

Eğitim Paket;

Yaşları ne olursa olsun, çocuklarımızın güven içinde eğitim görmeleri anne-babaları için son derece önemlidir. Okul, dershane, kreş gibi eğitim kurumlarını yangından hırsızlığa, elektronik cihazlardan cam kırılması ve emniyeti suiistimale kadar pek çok olası riski teminat altına alır. Bu teminatların yanı sıra pakete özel olarak; gıda zehirlenmeleri, öğrencilerin bina ve eşyalara verebileceği zararlar, manevi tazminat talepleri, asistan hizmeti, ferdi kaza (öğrenci, öğretmen, idari personel ve tüm ziyaretçiler için) gibi riskleri de güvence altına almaktadır.

Otel Paket;

Otel binanızın uğrayabileceği her türlü doğrudan veya dolaylı maddi hasarları güvence altına alan bir pakettir. Beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme olarak adlandırdığımız tam kagir yapı olmak şartı ile otelinizi ve otel sahası içinde bulunan sigortalıya ait her çeşit sabit tesisat, bahçe duvarı, yüzme havuzu, spor alanları; otel binasında bulunan makine, demirbaş, emtia, dekorasyon, çalışanlara ait eşyalar; ayrıca ek prim ödemek şartıyla müşterilerin kendi eşyalarını, emanete verdikleri eşyaları, kasaları ve taşınmakta olan paraları da teminat altına almaktadır.

Tıp Paket;

Bu paket ile yangın sigortasıyla güvence altına alınan muhteviyatlarınıza ek olarak; kiracının kira kaybı, alternatif işyeri masrafları, geçici adres teminatı, iş durması, hırsızlık, cam ve tabela kırılması, her türlü cam ihtiva eden dolapların her hangi bir sebeple devrilmesi sonucu emtiada meydana gelebilecek hasarlar, makine kırılması, tıbbi cihazlar için elektronik cihaz teminatı, elektrik hasarları, soğutucu cihazlarda ürün bozulması, tamirci-temizlikçi-tedarikçi gibi üçüncü şahıslardan kaynaklı zararlar, işletmede gerçekleştireceğiniz tamir ve inşaatlarda oluşabilecek zararlar, emniyeti suiistimal, kasa hırsızlık, manevi tazminat talepleri gibi özel durumda güvence altına alınmaktadır.

KASKO SİGORTA

Trafikte işinizi şansa bırakmayın, RT Sigorta olarak sizi ve aracınızı güvence altına alalım.

Arabanız RT SİGORTA güvencesinde…

Bizim işimiz, arabanızda oluşabilecek riskleri doğru tanımlamak ve gerekli teminatları verip hasarları gecikmeden ve eksiksiz ödemek, size kalan ise bizimle “HALK SİGORTA’DA” olmaya devam etmek…

Halk Kasko aracınızın,

• Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,

• Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

• Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,

• Aracınızın yanması

• Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.

TRAFİK SİGORTASI

Zorunlu trafik sigortası (ZTS),

ilgili yasa gereği her aracın yaptırması gereken bir sigortadır. Zorunlu trafik sigortasındaki amaç, trafikteki bir aracın kazaya karışması durumunda, aracın karşı tarafa vereceği zararı belirli bir oranda karşılamasını sağlamaktır. Yani kaskodan farklı olarak zorunlu trafik sigortası, sigortayı yaptıran aracın değil, diğer tarafın hasarını karşılamakta kullanılır.

Zorunlu trafik sigortası yaptırılmamış araçların trafiğe çıkması yasal olarak mümkün değildir. Böyle bir durumun tespiti durumunda araç hemen bağlanır, yani trafikten men edilir.

Kaskonunuzun bulunması, Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmamanıza izin verileceği anlamına gelmez. Kasko, sizin kendi zararlarınızı karşılamaya yöneliktir, ve zorunlu trafik sigortası ile bir ilgisi yoktur.

RT Sigortası, farklı şirketlerin zorunlu trafik sigortası seçeneklerini size sunarak sizin için en uygun zorunlu trafik sigortası seçeneğini seçmenize olanak sağlıyor.

SAĞLIK SİGORTASI

Sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel planlardır. Belirlenen limitler, özel ve genel şartlar dahilinde, daha önceden sigorta poliçesinde belirtilen olası risklere karşı sigortalıyı korur.

Özel Sağlık Sigortaları, sigortalılarına diledikleri doktor veya sağlık kurumunda tedavi olma özgürlüğü tanır. Sigorta şirketi, sigorta poliçesinin kapsamına göre sigortalının geçirdiği herhangi bir hastalık ya da bir kaza sonucunda ortaya çıkan ayakta tedavi veya yatarak tedavilerine ait masrafları karşılamayı taahhüt eder. Üstelik bunu özel şartlarda belirtti ise yurtiçi ve yurtdışı dünyanın neresinde olursa olsun karşılar. Özel sağlık sigortaları yüksek meblağlı giderleri karşılayarak sigortalının en zor anında en büyük yardımcısı olur.

Sağlık sigortası

Yatarak tedavi ve Ayakta tedavi olmak üzere iki gruba ayrılır.Yatarak tedavilerde 24 saatlik yatış gerektiren tüm durumları ( ameliyat,oda ve yemek, refakatçi giderleri, ilaç,tanı,yoğun bakım,ambulans giderleri, doğum vb ) kapsarken Ayakta tedaviler ise tahlil, röntgen, fizik tedavi, ilaç giderleri, doktor muayene, rutin kontroller vb. durumlaırı kapsar.

DEPREM SİGORTASI

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince zorunlu tutulan ve evinizi deprem riskine karşı teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

RT Sigorta farkıyla aklınıza gelebilecek her şey güvence altına alıyor.

Teminatın Kapsamı Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası ile;

Depremin

Deprem sonucu yangının

Deprem sonucu infilakın

Deprem sonucu yer kaymasının

sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Azami Teminat Limiti Nedir?

DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa bağlı olarak azami teminat limiti belirlemektedir. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 150 Bin TL olarak belirlenmiştir.

Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır.

İNŞAAT SİGORTASI

İnşaat süresince risklere "Güneş"ten çok yönlü güvence... RT Sigorta inşaatınızın başlangıcından bitimine kadar ani ve beklenmedik tüm risklere çok yönlü bir güvence sunuyor.

Proje, malzeme, ekipman...

Ancak inşaata başladığınız andan itibaren sizi bekleyen pek çok risk olduğunu da biliyorsunuz. Peki oluşacak risklere karşı güvenceniz var mı? Bu konudaki ihmalin doğuracağı ciddi sonuçları dikkate alıyor musunuz?

RT Sigorta her alanda olduğu gibi bu alanda da inşaatınızın başlangıcından bitimine kadar ani ve beklenmedik tüm risklere çok yönlü bir güvence sunuyor.

"RT İnşaat Bütün Riskler (CAR) Sigortası".

Neleri güvence altına alıyor?

Büyük küçük ayırımı olmadan en küçük projeden (konut, villa), en büyük ve kapsamlı projeye kadar (iş merkezleri, hastane, okul, fabrika, barajlar, köprüler, tüneller, otoyollar vb.) her tip inşaatla ilgili gerçekleşmesi muhtemel riskleri güvence altına alıyor. Böylece inşaatın başlangıcından bitimine, işverene teslimine, (geçici kabulün yapılmasına) kadar oluşabilecek her türlü risklerden korunmuş olacaksınız.

 1. * Teminata hangi inşaatlar girer?
 2. * İkametgahlar
 3. * İşhanları
 4. * Hastaneler
 5. * Tiyatrolar
 6. * Fabrikalar ve güç santralleri
 7. * Karayolları
 8. * Demiryolları
 9. * Havalimanları
 10. * Köprüler
 11. * Barajlar
 12. * Su bentleri
 13. * Tüneller
 14. * Su isale hatları ve drenaj sistemleri,
 15. * Kanallar
 16. * Tiyatrolar
 17. * Limanlar
Teminata giren riskler nelerdir?

RT İnşaat Sigortası çok geniş kapsamlıdır. Bütün riskler teminatı verilen bu sigortaya;

 1. * Yıldırım
 2. * İnfilak
 3. * Deprem
 4. * Sel
 5. * Fırtına
 6. * Don
 7. * Toprak kayması
 8. * Toprak çökmesi
 9. * Kaya düşmesi
 10. * Düşme
 11. * Yuvarlanma
 12. * Kırılma
 13. * Hırsızlık
 14. * Dikkatsizlik
 15. * Sabotaj gibi pek çok olay girmektedir.
 16. * Tiyatrolar
 17. * Limanlar
Ayrıca isterseniz;

İnşaatta kullanılan yardımcı tesisler, ekipmanlar, makineler ve 3. şahıslara verilecek zararları da teminat kapsamına dahil edebilirsiniz.

Nasıl sigorta yaptıracaksınız?

RT Sigorta' ya başvurmanız yeterli.